Liposuction yararlı mı yoksa zararlı mı?

Editör: Naim Arğoğlu

Liposuction ile yüz germe, meme ameliyatı veya lazer ameliyatı gibi ilgisiz diğer ameliyatları liposuction ile aynı gün birleştirmek tehlikelidir. Jinekolojik cerrahi işlemle aynı gün abdominal liposuction yapmak özellikle tehlikelidir. Liposuction için genel anestezi veya IV sedasyon kullanılması, bir hastayı veya bir cerrahı çok fazla liposuction yapmaya teşvik edebilir. Hem hasta hem de cerrah, bir günde çok fazla ameliyatın tehlikeli olabileceğinin farkında olmalıdır.

AMELİYATIN RİSKLERİ NELERDİR?

Mevcut dünya çapındaki deneyime göre, liposuction zararları inanılmaz derecede azdır. Herhangi bir cerrahi prosedürde potansiyel olarak ortaya çıkabilecek nadir sorunlar arasında enfeksiyonlar, kanama, cilt ülserleri ve sinir yaralanması bulunur. Şişen teknik bu riskleri en aza indirir. Bildiğimiz kadarıyla, tamamen lokal anestezi ile liposuction için tümesan tekniğini kullanan herhangi bir ölüm bildirilmemiştir. Liposuction yararları ispatlanmış bir yöntemdir. Herhangi bir cerrahi prosedürde olduğu gibi, liposuction, morarma, şişme ve geçici uyuşma gibi bazı yaygın yan etkilerle ilişkilidir. Liposuction sonrası cilt düzensizlikleri olası olmakla birlikte, bu yan etki mikrokanüller kullanılarak şişen liposuction ile en aza indirilir. Daha büyük kanüller kullanıldığında, ara sıra ciltte düzensizlik riski artar. Mikrokanüller kullanıldığında, gözle görülür düzensizlikler nadirdir.

Liposuction zararları ile ilişkili majör komplikasyonlar nadirdir hasta aşırı obez olmadığında, hastanın bir günde çok fazla liposuction yaptırmadığı ve hastanın aynı gün başka bir ilgisiz cerrahi prosedürü (meme cerrahisi, yüz germe) olmadığı durumlarda. Yine de liposuction’ın bazı riskleri vardır. Aşağıdakiler, neyse ki nadir görülen en ciddi risklerin bir listesidir. Pulmoner tromboembolizm Bu tür bir komplikasyon, genel anestezi, aşırı cerrahi travma ve obezite kullanımının bilinen bir riskidir. Enfeksiyon: Liposuction enfeksiyonları çok nadirdir.

Cerrahi aletlerin yetersiz sterilizasyonu, morarmayı azaltmak için Reston köpüğü uygulanması ve ultrasonik yardımlı liposuction enfeksiyon riskini artırabilir. Visseral Yaralanma ile Karın İçi Perforasyon Hızlı tanı ile, karın boşluğundaki bir organdaki bir yaralanma genellikle uzun vadeli ciddi problemler olmadan onarılabilir. Bununla birlikte, bir liposuction kanülü bağırsağı delerse ve enfeksiyon karın boşluğuna yayılıncaya kadar teşhis ertelenirse, sonuçlar ölümcül olabilir. Liposuction tamamen lokal anestezi ile yapıldığında, herhangi bir bağırsak yaralanması derhal şiddetli ağrıya neden olur ve bu da hızlı bir tanıya yol açar. Ancak liposuction genel anestezi altında yapılırsa çok geç olana kadar hem hasta hem de cerrah yaralanmadan habersiz olabilir.

ZARARLARI

Hematom veya Seroma Liposuction sonrası deri altında kapalı bir boşluğa kanama (hematom) veya serumun deri altındaki kapalı alana sızması (seroma) meydana gelebilir. Obezite, büyük bir kanül ile aşırı liposuction ve ultrasonik yardımlı liposuction (UAL) ile ilişkili bu tür komplikasyonların riski artmaktadır. Sinir Hasarı Şişen liposuction ile kalıcı sinir hasarı çok nadirdir. Ultrasonik yardımlı liposuction (UAL) kullanımı ile çok daha yaygındır. Liposuction zararları burada da çok seyrek görülebilmektedir. Bununla birlikte, sinir yaralanması, herhangi bir ameliyat için bilinen bir risktir. Şişlik veya Ödem: Liposuction ile tedavi edilen alanların geçici şişmesi, doğal iyileşme sürecinin bir parçasıdır ve genellikle 4 ila 12 hafta içinde geçer. Kesi yerlerinin açık kalmasına (dikişlerle kapatılmadan) izin vererek, kalan kanla kaplanmış lokal anestezik solüsyonun ameliyat sonrası drenajı gerçekleşebilir. Enflamatuar sıvının bu şekilde boşaltılması teşvik edilerek, postoperatif şişlik ve ödemin derecesi ve yoğunluğu en aza indirilir.

Cerrah, kesik bölgelerini dikişlerle kapattığında, cilt altına önemli miktarda iltihaplı malzeme sıkışır ve bu, şişlik sürecini artırır. Deri Nekrozu: Cilt nekrozu veya sınırlı bir alandaki cilt hücrelerinin ölümü, termal yaralanma (yanma veya donma), enfeksiyon veya cilde oksijen sağlayan kan damarlarının yaralanmasından kaynaklanabilir. Cerrahın kasıtlı olarak cilde zarar vermek için liposuction zararları görülebilse de kanülü kullanması durumunda liposuction ile cilt nekrozu oluşabilir (bazı cerrahlar yanlışlıkla cildin yaralanmasının cildin kasılmasını teşvik edeceğine inanır). Liposuction zararları genellikle perdonel hatasından ortaya çıkar.

LİPOSUCTİON İLE İLİNTİLİ ÖLÜM NEDENLERİ NELERDİR?

Liposuction zararları ile ilişkili en yaygın ölüm nedenleri 1) Pulmoner Embolus (akciğerde kan pıhtısı), 2) Enfeksiyonlar, 3) Karın Organlarında (karaciğer, bağırsaklar) veya Akciğerlerde Yaralanma ve 4) İlaç Reaksiyonları ve Anestezinin Yan Etkileridir. . 2000 yılında yayınlanan bir makalede, cerrahlar tarafından genel anestezi veya ağır IV sedasyon kullanılarak liposuction yapılan 475.000 liposuction hastasında 95 ölüm bulundu. Buna karşılık, lokal anestezi ile liposuction yapan cerrahların 2002 yılında yaptığı bir çalışmada, 65.000 liposuction hastası arasında herhangi bir ölüm bulunamadı. Erkeklerde liposuction yapmadan önce altta yatan kalp hikayesi ciddiyetle incelenmelidir. Lazer liposuction zararları nadiren rapor edilmektedir.

ANESTEZİ TİPİ NE OLMALI

Liposuction ameliyatı zararları ortaya çıkabilmekle birlikte, kullanılan anestezi türü, liposuction ile ilişkili riski etkileyebilir. Tamamen lokal anestezi ile tümesan tekniği kullanılarak gerçekleştirilen liposuction ile herhangi bir ölüm bildirilmemiştir. Liposuction ile ilişkili hemen hemen tüm ölümler, genel anestezi veya intravenöz (IV) sedasyon kullanımıyla ilişkilidir. Plastic and Reconstructive Surgery dergisindeki yeni bir yayın, 1994’ten 1998’in ortalarına kadar liposuction ile ilişkili 95 ölüm bildirdi ve bunların tümü tipik olarak genel veya sistemik anestezi kullanan cerrahların elinde meydana geldi. Liposuction zararları teknoloji kullanımı yaygınlaştıkça düşmüştür. Aynı dönemde, tümesan liposuction yapan cerrahlar tarafından lokal anestezi ile yapıldığında liposuctiona bağlı ölüm bildirilmemiştir.

Tıp literatüründe liposuction ameliyatı sonrası ciddi enfeksiyon geçiren hastaların raporları olmasına rağmen, şişen liposuction sonrası enfeksiyonlar oldukça nadirdir. Tümescent Tekniğinde kullanılan lokal anestezik olan lidokainin bakterisit olduğu, yani bakterileri öldürdüğü gösterilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla tümesan tekniği ile tamamen lokal anestezi ile liposuction sonrası ciddi enfeksiyon geçiren hiç hasta olmadı. Liposaction zararı oldukça az olan bir yöntemdir. Soğuk liposuction daha az yan etkiye sahiptir.

NE KADAR KAN KAYBI OLUR?

Şişen liposuction zararı ile ilişkili hemen hemen hiç önemli bir kan kaybı yoktur. Bu şaşırtıcı gerçek, şişen lokal anestezik solüsyonda bulunan epinefrinin ürettiği derin vazokonstriksiyonun sonucudur. Tamamen lokal anestezi ile şişen liposuction ile liposuction ile alınan materyalin yaklaşık yüzde biri (% 1) kandır. Genel anestezi altında şişen liposuction ile aspire edilen materyalin yaklaşık yüzde 4 ila 8’i kandır. Vaser liposuction zararları çok nadir görülmektedir.

SONRASI KAN NAKLİ GEREKİR Mİ

Gıdı liposuction ile kan transfüzyonu oldukça nadirdir. Ancak aşırı kan kaybı olabilir 1) Hasta ameliyattan birkaç gün önce aspirin veya nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAID) almışsa, 2) Ameliyatta total vücut liposuction veya liposuction gibi aşırı miktarda liposuction söz konusu ise 5 litreden fazla doku çıkarır. Liposuction zararı var mı sorusunu evet ancak çok nadir şeklinde cevaplayabiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx